Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 1.10.2018 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Eva Tušková, Michal Hronec, Karol Rebro, Pavol Farkaš, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Ľubomír Kmeť

 

Program:

 1. O aktuálnom stave projektu „Spracovanie cirkevných matrík Tótkomlóša“ v genealogickom programe informoval Ľubomír Kmeť:

  1. Prvá etapa

Prvou fázou projektu je nahrávanie matričných záznamov. Stav nahrávania je nasledovný:

Krsty – 63 716 záznamov

Sobáše - 16 714 záznamov

Úmrtia – 51 267 záznamov

 • Krsty - nahrávanie je tu dokončené

 • Sobáše - nahrávanie je tu dokončené

 • Úmrtia - nahrávanie je takmer dokončené, chýba nahrať posledné posledné dva roky, odhadujeme, že do konca októbra 2018 bude nahrávanie úmrtí dokončené.

  • Transportné zoznamy - nahrávanie prebieha zo získaných archívnych zoznamov transportov presídlených obyvateľov v rokoch 1947 z matriky v Békesi. Nahrávanie realizuje Ľubomír Kmeť, ktorý informoval o stave a spôsobe nahrávania a ich možnosti použitia pri párovaní.  1. Druhá etapa

 • Prebieha párovanie rodinných vzťahov už takmer tri mesiace. Je spárovaných 51% krstov na sobáše rodičov a je spárovaných 53 % úmrtí na krsty. Tejto fáze projektu sa venujú traja účastníci Eva Tušková, Alžbeta Valachovičová a Renata Gombárová

 1. Stretnutie účastníkov projektu v Galante 14.9.2018

Zhodnotili sme naše pracovné stretnutie v Galante. Na stretnutí bol prezentovaný výsledok nášho projektu. Súčasne sme sa dohodli na práci na novom projekte „Spracovanie cirkevných matrík Bánhedeša“

 1. O stave nového projektu „Spracovanie cirkevných matrík Bánhedéša“

Na novom projekte pracujú zatiaľ štyria účastníci. Začali sa prepisovať cirkevné matriky krstov od r. 1846, t.j od založenia Bánhedéša. V nasledujúcom období sa pripoja ďalší účastníci. Pán Karol Rebro informoval o stave a ťažkostiach pri prepise matričných záznamov.

 1. Prezentácia projektu na našej webovej stránke

Ľubomír Kmeť informoval o vytvorenom programe pre prezentovanie spracovaných matričných údajov na webovej stránke a súčasne nám prezentoval spôsob vyhľadávania údajov a funkčnosť programu.

 1. Diskusia

V diskusii sa všetci účastníci vyjadrili k zverejneniu spracovaných údajov na našej webstránke, k forme zverejnenia a obsahu zverejnených údajov. Ďalšou diskutovanou témou bolo prezentovanie našej práce cez genealogické stránky a webstránky, ktoré sa venujú histórii Slovákov z Dolnej zeme. Účastníci sa zhodli, že projekt „Spracovanie cirkevných matrík Tótkomlóša“ pokročil do záverečnej etapy, a po jeho dokončení je možné zverejnenie výsledkov nášho projektu včetne pohľadu na databázu na našej webovej stránke.1.10.2018, zapísal: Renáta Gombárová