Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 6.8.2018 od 17:00 do 19:30

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Ľubomír Kmeť

 

Program:

  1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.

Krsty - 62 799 záznamov

Sobáše - 16 118 záznamov

Úmrtia - 43 224 záznamov

  • Krsty Nahrávanie je tu dokončené
  • Sobáše Nahrávanie je tu dokončené
  • Úmrtia

  1. Diskutovali sme na tému párovania. Je to háklivý proces, kde treby zohľadniť veľa informácií. Znova sa zdôraznilo, že spárovať môžeme záznamy iba keď sme si správnou identifikáciou osoby istý. V prípade pochybností radšej nepárujeme.

  2. Prezentácia na 19.8.2018 o 18-tej na fare v Totkomlósi

Zuzka Sudová informovala o jednaní s p. farárom Spišákom na fare v Komlóši. Na nedeľu, 19.8.2018 o 18-tej je dohodnutá prezentácia našej práce v rámci oslavy hodov na Komlóši.

Pre prezentáciu sme zvolili názov:

Hľadanie predkov - pohľad na 200 rokov matrík ECAV na Komlóši.Na akciu sa prihlásili R. Gombárová, E. Tušková, Z. Sudová a L. Kmeť

Prezentácia bude mať približne podobný scánár, ako posledná prezentácia v penzióne Komlóš.

  1. Rôzne

Export GEDCOM – Ancestry – bola predstavená funkcia exportu údajov o danej rodine do formátu DEGCOM a jej následný import do programu Ancestry, kde sa dajú tieto dáta pohodlne prezerať v tipicky genealogickom programe.

Krajanský archív MS v Martine – depozitár. Získali sme zoznam o depozitári krajanského archívu MS v Martine. Je tam dosť dokumentov vzťahujúcich sa k téme Komlóšu a presídlenia.6.8.2018, zapísal: Ľubomír K meť