Zápisnica zo stretnutia - Skype, 14.05.2018


Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 14.5.2018 od 17:00 do 19:15

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová,  Ľubomír kmeť

Program:

  1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.

Krsty -  60 102 záznamov

Sobáše - 15 676 záznamov

úmrtia - 21 728 záznamov

 Udržujeme si naďalej vysoké tempo práce, mesačne spracujeme cca 10 000 záznamov zo scanov.

  1. V krátkosti bola predstavená nová WEB-stránka. Jej adresa je www.komlos-rodokmene.eu
  2. Vrátili sme sa k stretnutiu v penzióne Komlóš. Bolo hodnotené veľmi pozitívne.
  3. Diskutovali sme na tému problémov pri identifikácii v rámci párovania v úmrtiach. Párovanie je v niektorých prípadoch problematické. Zdôraznilo sa, že spárovať môžeme záznamy iba keď sme si správnou identifikáciou osoby istý. V prípade pochybností radšej nepárujeme. Je treba robiť aj kontrolnú zostavu "dátum narodenia U <> dátum narodenia K". Táto zostava napomáha odhaliť prípadné chybné párovania v sobášoch.
  4. Diskutovali sme na tému identifikácie príčin úmrtia. Momentállne máme cca 800 rôznych príčin úmrtia. Tieto je treba unifikovať. K tomuto sme vytvorili pracovnú skupinu v zložení R. Gombárová, B. Valachovičová a E. Tušková. Úlohou je vypracovať tabuľku používaných príčin úmrtia z maďarského obdobia. Latinské obdobie už netreba takto spracovávať, lebo sa tu už chýlime ku koncu.
  5. V sobotu, 12.5.2018 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie amatérskych genealógov. O tomto podujatí informovala R. Gombárová.
  6. Rôzne
    • Zuzka Sudová hovorila s p. farárom Spišákom z Komlóša, predstavenie našej práce na Komlóši by sa snáď dalo uskutočniť z príležitosti komlóšskych hodov - 19-20. augusta.