Zápisnica zo stretnutia - Skype, 09.04.2018


Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 9.4.2018 od 17:00 do 19:15

Účastníci:

Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Pongrácová, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská,  Ľubomír kmeť

Program:

 1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.

Krsty -  59 353 záznamov

Sobáše - 13 895 záznamov

úmrtia - 11 155 záznamov

 

 1. Pod vedením E. Tuškovej bola diskusia o probléme správnej identifikácie priezviska z matričného záznamu, jeho „normalizácii“. Tejte téme venujeme pozornosť pri každej konferencii.
 2. Diskutovali sme na tému problémov pri identifikácii v rámci párovania úmrtí a krstov. Párovanie je v niektorých prípadoch problematické. Je očividné, že mená, priezviská a vek boli niekedy zapisované nesprávne/nepresne. Zrejmä faráír zapísal to, čo od dotyčného počul, resp. sa pomýlil. Zdôraznilo sa, že spárovať môžeme záznamy iba keď sme si správnou identifikáciou osoby istý. V prípade pochybností radšej nepárujeme. Nedohodli sme sa na generálnom predpise, za akých podmienok párovať, rozhodnutie zostáva na každom „matrikárovi“, podľa danej situácie. Máme už ale prípady, kedy sme jednu osobu pochovali 2x. Tieto sporné prípady budeme riešiť dodatočne.
 3. Dohodli sme rozdelenie úloh pri písaní matriky
  • Renáta Gombárová      -              sobáše K02
  • Betka Valachovičová    -              sobáše K03        
  • Janko Hovorka            -              úmrtia K05
  • Karol Rebro                -              úmrtia K07
  • Zuzka Sudová             -              úmrtia K10
  • Pavel Farkaš               -              úmrtia K13
  • Eva Tušková               -              úmrtia K15
  • Michal Hronec             -              úmrtia K19
  • Danka Tummová         -              úmrtia K23
  • Milka Chovancová        -              krsty K26
  • Mária Lomjanská         -              krsty K26
  • Nepriradené sú ešte úmrtia K17 a K25
 4. O pripravovanje web-stránke informoval L. Kmeť. Zaregistroval som doménu www.komlos-rodokmene.eu. Doména je už aktívna.
 5. V piatok 20.4.2018 o 16:00 a v sobotu doobeda bude v penzióne Komlóš v Horných Salibách stretnutie „matrikárov“ naživo. V prvej časti od 16-tej by sme chceli pre hostí prezentovať našu činnosť. Cca od 18.tej bude spoločná večera a po nej neformálna diskusia. V penzióne je pre záujemcov zabezpečené ubytovanie.
 6. Rôzne
  • Zuzka Sudová informovala o novej publikácii „Priezviská na Komlóši“ ktorá už bola prezentovaná v Csabe, krst knihy má byť aj v Bratislave.
  • Zuzka Sudová sa pokúsi získať scany transportných zoznamov presídlencov z Komlóša, ktoré objavila v archíve v Békesi.