Zápisnica zo stretnutia - Skype, 05.02.2018


Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 5.2.2018 od 17:00 do 19:15

Účastníci:  Danky Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Ľubomír kmeť

Program:

 1. O aktuálnom stave projektu informoval Ľubo Kmeť.
 • Krsty     -              54 672 záznamov

 • Sobáše  -              7 920 záznamov            

 • Úmrtia  -              438 záznamov

 1. Pod vedením E. Tuškovej bola diskusia o probléme správnej identifikácie priezviska z matričného záznamu, jeho „normalizácii“. Tejte téme venujeme pozornosť pri každej konferencii.
 2. O vylepšeniach nahrávacieho programu za posledný mesiac informoval Ľ. Kmeť.
 3. Nový modul – nahrávanie úmrtí bol podrobne predstavený Renátou Gombárovou.
 4. Bolo dohodnuté ďaľšie rozdelenie úloh pri písaní matriky
 5. Diskutovali sme o spôsobe propagácie našej činnosti – prenosu informácií k potomkov Komlóšanov.
  • V nedeľu - 18.2.2018 o 14-tej predstavíme našu činnosť klubu dôchodcov v H. Salibách
  • S p. Hudákovou bolo predbežne dohodnuté, že pre Galanťanov a Matúškovčanov urobíme podobnú prezentáciu v rámci zborového dňa evanjelickej cirkvy v Galante.
 6. Niekedy v marci by sme zorganizovali stretnutie „matrikárov“ naživo. Uvažujeme o penzióne Komlóš v Horných Salibách, kde by sme spolu pobudli od piatku poobedia do cca soboty obeda.