Zápisnica zo stretnutia v Galante, 12.10.2017


Stretnutie sa uskutočnilo v Galante po skončení konferencie "70 rokov historických návratov".

Účastníci:  Danka Tummová, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Renáta Gombárová, Ján Hovorka, Ľubomír Kmeť

Program: 

Dohodnuté pravidlá indexovania

 • Ženské priezviská píšeme v mužskom tvare: Anna Tósecký, Anna Čilek, Anna Hronec
 • V priezviskách dodržujeme slovenskú gramatiku, nie maďarskú
 • Písmená maďarskej abecedy spoluhlásky c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, ly, m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs
 • samohlásky a, e, i, o, u, ö, ü, á, é, í, ó, ú, ő, ű

diakritické hlásky:cs = č, dz = dz, dzs = dž, gy = ď, ly = ľ, ny = ň, sz = s, ty = ť, zs = ž

starší pravopis u vlastných mien:aa, aá = á, cz = c, ch, ts = cs, oo, oó = ó, eo, ew = ö, ő, th = t, w = v, y = i

Nagy= Naď (nie Nagy), Makai =Makai (nie Makaj), Takács =Takáč, Acsai =Ačai, Suba=Šuba, Szalai =Salai, Szuda =Suda, Gyivicsan=Divičan, Nyiregyhaszki =Nireďhasky

https://cs.wikibooks.org/wiki/Ma%C4%8Far%C5%A1tina/Abeceda_a_v%C3%BDslovnost

Pravidlá pre indexovanie priezvisk:

 • po tvrdej spoluhláske píšeme tvrdé ý - Lehocký, Moťovský, Boldocký, y - Lomiansky, Jačiansky , Francisty
 • po mäkkej spoluhláske píšeme mäkké i - Lóci, Francisci
 • po samohláske píšeme mäkké i - Makai, Rutkai, Ačai
 • priezviská Poliak, Tetliak píšeme i a nie j , - Poljak = index Poliak, t.zn. Poljak = index Poliak, Tetljak = index Tetliak, výnimka Gofjar
 • Horváth ,Tóth - píšeme bez h (Horvát , Tót)....th=t
 • samohlásky e , i ,zmäkčujú tvrdú spoluhlásku, preto na tvrdú spoluhlásku pred nimi nedávame mäkčeň = Gyivicsan - Divičan ,nie Ďivičan , Poničan, nie Poňičan , Gyeresi -Dereši ,nie Ďereši
 • Rybársky-y , Rimovsky - i
 • So zreteľom na chyby farára – zapíšeme správne priezvisko – neprekladáme chybne, (Gyurkovics zapíše chybne Gyukovics – správny index Ďurkovič)
 • Písanie bydliska:Bydlisko píšeme v maďarskej gramatike,Sarvaš = index Szarvas, Albert = index Csanádalbert

 Uľahčenie indexovania: 

 • Mená a priezviská môžeme písať malými písmenami – program si sám preklopí veľké prvé písmeno (týka sa to aj bydliska , krstných rodičov a mena farára)
 • Môžeme si nastaviť poradie písania políčok a aj tie ktoré budú preskočené aby sme nemuseli tabulátorom preklikávať prázdne riadky
 • Kopíruje sa automaticky riadok priezvisko v slovenčine u dieťaťa – do riadku priezvisko otca = ak robíme opravu v riadku priezvisko dieťaťa, táto zmena sa automaticky neprenáša do riadku priezvisko otca, buď najprv vymažeme už zapísané priezvisko otca a až následne robíme opravu v priezvisku dieťaťa, alebo opravu treba robiť v oboch riadkoch
 • Duplicitne sa kopíruje meno z dokladu u dieťaťa – do políčka meno z dokladu u otca (len priezvisko) – ak je táto voľba nastavená musíme vždy prvé písať priezvisko a až potom meno u dieťaťa. Ak je táto voľba nastavená a tabulátorom prídeme na riadok meno z dokladu otca – treba stlačiť F2 čím sa tabulátor nastaví za priezvisko plus medzera a dopíšeme len meno otca v maďarčine.