Pravidelná plánovaná telefonická konferencia cez skype sa uskutočnila 4.2.2019 od 17:00 do 19:00

Účastníci:

Danka Tumová,  Mária Račková, Eva Tušková, Michal Hronec, Pavel Farkaš, Karol Rebro, Alžbeta Valachovičová, Renata Gombárová, Ján Hovorka, Zuzana Sudová, Emília Chovancová, Mária Lomjanská, Ľubomír Kmeť, hosť Pavel Lehotský

Konferenciu otvoril a viedol p. Ľ.Kmeť

Program:

 

1. Zhodnotenie projektov :

Bánhedeš

Krsty - nahratých 8964 záznamov - nahrávanie ukončené

 

 

Sobáše - nahratých 2504 záznamov - nahrávanie ukončené

Úmrtia - nahratých 2455 záznamov

 

 • nahrávanie krstov a sobášov je ukončené. Nahrávame úmrtia do roku 1908 z cirkevných matrík a od roku 1909 zo štátnych matrík.
 • Normalizácia priezvisk pre Bánhedeš – spracovanie realizuje p. Karol Rebro

 

Tótkomloš

 • Informovanie o stave párovania indexovaných údajov v matrikách Tótkomlóša

Spárovaných je cca 85% krstov(teda narodené dieťa má priradený sobáš rodičov) a 80% úmrtí(teda úmrtie má k sebe priradený krst).

 

 1. P. Valachovičová názorne ukázalo na niekoľkých príkladoch, ako postupujeme pri párovaní, aké problémy sa vyskytujú, ako hľadáme súvisiace záznamy.

 2. P. Pongrácová začala nahrávať informácie z náhrobkov.

 3. Diskusiu k pripravovanej publikácii uviedol a viedol p. Ján Hovorka, informoval o stave pracovnej verzie publikácie
  • úvodná časť, ktorá popisuje históriu - je ukončená

  • časť zameraná na „latinské obdobie“  je viac menej ukončená

  • časť zameraná na „maďarské obdobie“ – pán Hovorka navrhol štruktúru / hrubú osnovu pre túto kapitolu a požiadal ostatných členov tímu o spracovanie a zaslanie pracovných podkladov pre jedotlivé navrhované body osnovy, každý podľa svojich získaných skúseností z práce na indexovaní matriky

  • hosť p. Lehotský informoval o satave spracovanie presbyterských zápisníc, ktoré sa zachovali. Jedná sa o obdobie 1789 – 1945. Tieto zápisnice dokumentujú cirkevný život a pohľad na nich by mal byť tiež súčasťou publikácie.

    

 4. Rôzne:

  • Po zaangažovaní Výskumného ústavu Slovákov z Békéščaby nám Biskupský úrad ECAV dal súhlas k výskumu matrík zo zaniknutej farnosti v Mostovej. V najbližšej dobe plánujeme archív navštíviť.

  • Zuzka Sudová informovala o telefonáte s p. Jankom Lehotským z Komlóša, podľa ktorého budú koncom februára hotoví s digitalizáciou komlóšskeho cintorína a údaje aj s fotkami nám poskytnú.

  • Navrhované osobné stretnutie je plánované na začiatok mája predbežne v pezióne Adam v Podkylave. Cieľom podujatia je zase sa po dlhšej dobe osobne stretnúť, vytvoriť priestor pre diskusie k pripravovanej publikácii a v príjemnom prostredí pookriať. Predbežne sa prihlásilo cca 25 ľudí.

 

Ďalší termín telefonickej konferencie bol dohodnutý na 4.3.2019 o 17,00.4.2.2019, zapísal: Ľubomír Kmeť