Návšteva v dňoch 08.10. až 11.10.2018

 V auguste 2018, keď sme boli prezentovať náš projekt spracovania matrík na Komlóši, zašli sme na krátku návštevu do Nadlaku v Rumunsku. Mali sme šťastie a zastihli sme na evanjelickej fare pána farára Bálinta. Snažili sme sa v diskusii zistiť viac o histórii osídlenia Nadlaku a hlavne konkrétne nás zaujímal príchod Slovákov zo Slovenskej Stamory do Nadlaku v roku 1805.

Počas tohto stretnutia nás pán farár Bálint pozval na návštevu, ktorú sme uskutočnili v dňoch 8.10 až 11.10.2018.

Zaujímali nás staré cirkevné záznamy, ktoré sú uložené na fare, a boli zapisované od roku 1803, teda od začiatku osídlenia mesta Nadlak Slovákmi. Tieto cirkevné záznamy sú písané v slovenčine od roku 1803 po rok 1807, od roku 1807 sú cirkevné záznamy písané v latinčine. Najstaršie záznamy o osídlení Nadlaku nám pán farár umožnil nafotiť, a v nasledujúcich mesiacoch sa ich pokúsime preložiť a prepísať do slovenského jazyka. Lebo aj záznamy z rokov 1803 až 1807 sú zapísané archaickou slovenčinou, ktorá je pre nás dnes ťažko zrozumiteľná.

Matriky Slovenskej Stamory sme samozrejme na fare nenašli, ale o tejto skutočnosti nás pán farár Bálint informoval už v lete. Hľadanie matrík Slovenskej Stamory je už dlhé roky bezvýsledné . Ale ako nám pán farár hovoril, netreba sa vzdávať nádeje. Dostali sme prísľub od pána farára Bálinta, že sa nám pokúsi pomôcť a skúsi v archívoch zistiť viac o osude matrík Slovenskej Stamory.

Tiež nám pán farár Bálint citoval z útlej staručkej knižky p. Ľudovíta Haana a p. farára Daniela Zajaca z roku 1853 :

V druhom odseku sa píše, že Slováci zo zaniknutej obce Slovenská Stamora prišli do Nadlaku s matrikami a jednou slovenskou Bibliou – a tieto sa nachádzajú v archíve cirkvi Nadlackej. Tak snáď neboli zničené, keďže sa zachovali aj cirkevné matriky mesta Nadlak, je nádej, že aj matriky Slovenskej Stamory budú nájdené v archívoch.

Dohodli sme sa s pánom farárom Bálintom na spolupráci. Záujem o spracovanie a zachovanie Nadlackých matrík je obojstranný. Cirkevné evanjelické matriky Nadlaku sú dôležité nie len pre rodných Nadlačanov, ale aj pre mnohých potomkov Dolnozemských Slovákov a nie len zo širokého okolia mesta Nadlak.

Prepis: Počatek obcy a cirkve Evanjelické na Nagylaku vo Sl. Stolicy Čanádske

Prv nežbi se pametnejši vecy, pripadnosti o promene Cyrkve Evanjelicke Nadlacké do této knihy napísali, a pro potrebu budaucy aneb aspon jen i na pamatku pre potomkú našjich poznamenali, za služnau a godnau (hodnú) vec sem uznal, já Cyrkve této s milosti Boží porádne povolaný prvný kazatel Slova Božího Ján Keblovský púvod a počátek Cyrkvy této poznačiti.