Štátny archív

 1. Maďarský Národný Archív / Magyar Nemzeti Levéltár ( MNL)

V roku 2012 sa dokončila integrácia maďarského národného archívu. Čo sa týka cirkevných matrík pred rokom 1895 (ktoré boli sfilmované na mikrofilmoch), tieto sú digitalizované a uložené v centrálnom maďarskom národnom achíve. Môžeme v nich vyhľadávať ale aj v bádatelniach v krajských archívoch.

Štátne matriky zomrelých môžeme dostať k nahliadnutiu vo forme knihy, matriky narodení len vtedy ak máme poverovacie listiny k výskumu.

Dokumenty zo stredoveku, ako slobodné kráľovské knihy a mnoho iného materiálu zo stredoveku (napríklad katastrálne mapy) môžeme skúmať na adrese http://hungaricana.hu.

 

Je tu možné nájsť aj údaje z mnohých sčítaní obyvateľstva (napr. 1717, 1828, 1865...)

Tu je napríklad materiál o sčítaná obyvateľstva v sandžaku Buda z roku 1559

https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_03/?pg=0&layout=s

 

 1. Mestské archívy

Cirkevné matriky

 • Evanjelická cirkev zriadila Národny evanjelické archív. Evangélikus Országos Levéltár /EOL/, a 6 kancelárie Békéscsaba, Győr, Nyíregyháza, Sopron, Szarvas

http://eol.lutheran.hu

 

Matriky zo všetkých farností evanjelickej cirkvy boli centrálne oscanované a sú sprístupnené (po registrácii a zaplatení poplatku) na adrese http://www.oskereso.hu

 • Iné cirkvy – tu zatiaľ nemáme bližšie informácie.

Ostatné zdroje

 1. Maďarská spoločnosť pre výskum histórie rodín / Magyar Családkutatók Egyesülete

http://www.macse.hu niektoré stránky sú uvedené aj v angličtine/nemčine/slovenčineNarodenia 899 475 –osoby 2 698 425

Sobáše 1 152 162- osoby 6 912 912

Úmrtia 1 763 512- osoby 8 817 560 1. Arcanum - najväčší poskytovateľ digitálneho obsahu v Maďarsku

https://www.arcanum.hu/hu/adatbazisok/

 • dvojvrstvový PDF ADT+ platné

 • csasopisy, lexikon, noviny, s vyhľadávaním podľa mena, resp. miesta

 

 1. Register vojenských záznamov/ Katonaállítási lajstrom

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/katonaallitas

 

 1. Archívy vojenskej histórie /Hadtörténelmi levéltár / a magyar katona áldozatvállalása adatbázis http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/content/katonaosok_kutatasahoz_szukseges_adatok

 

Tu sa možno prihlásiť, a hľadať podľa mena vojaka zmretého, zajatého atď.

 

 1. Zoznam žandárov 1887 – 1943 http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=2994

 

 1. Maďarský vojenský archív http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/

Tu napríklad vojenské cirkevné matriky 1743 - 1951

http://militaria.hu/adatb/leveltariuj/sites/default/files/VI%20%2036%20%20Katonai%20egyh%C3%A1zi%20szervezetek%20anyak%C3%B6nyvei%201743-1951.doc

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť