Členovia MOMS v Nedede sa dozvedeli o našej práci - indexácii matrík Bánhedešu a táto téma ich zaujala. (V rámci výmeny obyvateľstva v roku 1947 boli obyvatelia Bánhedešu umiestňovaní v Nedede a okolí.)

Preto z iniciatívy p. Feješovej nás požiadali o prezentáciu našej práce priamo u nich - v Nedede.

A tak v sobotu 6.4.2019 po skončení výročnej členskej schôdze miestneho odboru MS sme v kultúrnom dome v Nedede dostali priestor k prezentácii my.

V prvej časti sme vysvetlili, ako sme sa k tejto téme dostali, ako sme sa rozrástli na v súčasnosti 16 dobrovoľníkov.

V ďaľšom sme ukázali zápisy matrík z rôzneho obdobia, písané po latinsky a neskoršie po maďarsky. Ukázali a vysvetlili sme, ako tieto zápisy čítame, lúštime a prepisujeme do našej databázy. Aké problémy pri tom musíme riešiť, ako je niekedy naozaj komplikované dokázať písmo správne vylúštiť.

V druhej časti sme podľa požiadaviek z publika vyhľadávali v matrike Bánhedešu, konkrétne predkov pána Ondreja Guľáša.

MOMS v Nedede plánuje cca v 2-ročnom horizonte pripraviť a vydať publikáciu o Bánhedeši a potomkoch Bánhedešanov. Súčasťou tejto publikácie by mohla byť aj dátová príloha s indexom matrík Bánhedešu. K tomuto by bolo veľmi vhodné, aby sa aj v matrike Bánhedeša (podobne ako v matrike Komlóša) spárovali jednotlivé indexy a tým vytvorili rodokmene všetkých rodín z Bánhedešu. Toto je ale práca náročná a zdĺhavá, je treba násjť dobrovoľníkov, ktorí by sa na ňu podujali.

Na podujatí sa zúčastnilo zhruba 60 ľudí a trvalo asi 2 hodiny.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť