V roku 2018 sme navštívili dolnozemské mesto Slovenský Komlóš, aby sme tam na fare ev.cirkvi prezentovali našu prácu na digitalizácii Komlóšskych matrík. Bolo to v čase, keď každoročne počas štátneho sviatku prebiehajú v Slovenskom Komlóši rôzne kultúrne a gastonomické akcie, na ktoré prichádzajú aj potomkovia komlóšanov, okrem iného aj zo Slovenska. Tu sme sa stretli s p. Strapákovou a ďalšími obyvateľmi Pezinka a okolia, ktorí prejavili záujem dozvedieť sa viac o našom projekte. Po viacerých pokusoch sa podarilo dohodnúť termín prezentácie na piatok, 14.6.2019 o 18-tej hodine.

Od nášho stretnutia v DMS v Galante uplynulo už 8 mesiacov. S našimi projektami sme pokročili a tak sme sa rozhodli pokračovať, už vlastne v tradícii naších osobných stretnutí. Zorganizovali sme naše 3. stretnutie v Agropenzione Adam v Podkylave. Stretnutie bolo naplánované na 17.5.2019 o 16.hod.

Zúčastnila sa väčšina nášho tímu a pozvaní hostia. Za sponzorov a podporovateľov p.Peter Francisci s manželkou, p. Jozef Repko s manželkou, p.Jaroslav Poliak, p. Juraj Hovorka zo Žiliny. Radi sme privítali aj priateľov a partnerov našich členov. Celkový počet zúčastnených  -  22 osôb.

Pozvaní boli aj p. Bohuš Šesták a p. Pavel Lehotský, ktorí sa nášho stretnutia nemohli zúčastniť.

Vydavateľstvo Ivana Krasku z Nadlaku zorganizovalo predstavenie nových publikácií s dolnozemskou tematikou pre Slovenský trh. Podujatie sa uskutočnilo v pondelok, 29.4.2019 o 18-tej hodine v priestoroch univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici v Bratislave. Táto téma nás zaujíma a tak sa niektorí členovia našej skupiny vybrali v pondelok popoludní do Bratislavy. A veru, neľutovali sme.

Členovia MOMS v Nedede sa dozvedeli o našej práci - indexácii matrík Bánhedešu a táto téma ich zaujala. (V rámci výmeny obyvateľstva v roku 1947 boli obyvatelia Bánhedešu umiestňovaní v Nedede a okolí.)

Preto z iniciatívy p. Feješovej nás požiadali o prezentáciu našej práce priamo u nich - v Nedede.

Naša práca na prvej fáze projektu "Matrika Komlóša" - teda opisovanie scanov z matričných kníh do databázy - sa chýli ku koncu. Preto sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov teamu, kde by sme zhodnotili náš projekt a pokúsili sa dohodnúť na ďaľšom postupe. A tak sme sa v piatok 14. septembra 2018 popoludní zišli v dome Matice Slovenskej v Galante.

V našej sérii prezentácií sme pokračovali na fare v Slovenskom Komlóši. Zuzka Sudová sa podujala vykomunikovať s p. farárom Spišákom organizáciu tohto podujatia. A tak sme mali na nedeľu, 19.8. na 18-tu hodinu dohodnutú prezentáciu v prietoroch komunitného centra neďaleko evanjelického kostola, ktorý je dominantou Komlóša. Vybrali sme sa na cestu už v piatok dvoma autami. Je to predsa len od nás cca 400 km a tak sme chceli s cestou spojiť aj návštevy Bánhedešu, Pitvarošu, Naďlaku - všetko obcí v okolí Tótkomlóšu.

Po dlhšom čase sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie členov našej skupiny. Veď niektorí sme sa navzájom ešte ani nestretli. Cieľom stretnutia bolo spojiť príjemné s užitočným a pri spoločnej "dolnozemskej" večeri a následnom posedení sa konečne navzájom lepšie spoznať, vymeniť si skúsenosti a jednoducho sa spolu dobre cítiť.

Pod svoje krídla nás uchýlil penzión Komlóš pri Horných Salibách, kde nám pripravili veľmi pekné a žičlivé prostredie s dobrou večerou - za čo im ďakujeme. Majiteľka - pani Ižmánová (Chovancová) nám poskytla zadarmo ubytovanie, za čo sa jej chceme osobitne poďakovať.

V nedeľu 18.3.2018 sme po dohode s p. farárom Mlynárom zorganizovali v zborovej miestnosti miestneho evanjelického cirkevného zboru prezentáciu projektu "Matrika Komlóša".

Zišlo sa okolo 30 ľudí, zvedavých na našu činnosť.

V prvej časti prezentácie sme ukázali, že čo presne robíme, ako vyzerajú matričné záznamy v jednotlivých obdobiach (1746 - 1910) a ako ich lúštime a prepisujeme do databázy.

Dňa 18.2.2018 o 14-tej sme zavítali do Horných Salíb, aby sme navštívili miestny Klub dôchodcov. Účelom našej návštevy bolo oboznámiť potomkov presídlencov zo Slovenského Komlóša s našou prácou na projekte ,,Matriky Komlóša“ .

Klubom sa šírila vôňa pripravovaných šišiek, páni si krátili čas pri kartách, dámy šiškami, kávou a rozhovorom. Skrátka príjemná atmosféra. My sme mali pre nich pripravenú prezentáciu cez počítač a dataprojektor.